تاثیر پی اچ خاک بر میزان جذب مواد غذایی

تاثیر پی اچ خاک بر میزان جذب عناصر غذایی ضروری

یکی از عوامل مهم در رشد و نمو گیاهان حاصلخیز بودن خاک است که قلیایی یا اسیدی بودن خاک بر حاصلخیزی تاثیرگذار است. هر گیاه در پی اچ  مناسبی از خاک می تواند رشد کند و با کم و زیاد شدن پی اچ، رشد و نمو گیاهان دچار مشکل می شود که در کیفیت و کمیت محصول نهایی موثر است. به عبارت دیگر پی اچ خاک بر فعالیت موجودات زنده و مفید درون خاک و تجزیه مواد آلی و فراهم شدن مواد مغذی برای گیاه نقش مهمی دارد و پی اچ مناسب برای فعالیت این موجودات بازه 7 – 6/5 می باشد

خاک قلیایی

یکی از مشکلات موجود در خاک­های ایران، قلیایی و آهکی بودن آنهاست. خاک قلیایی سبب کاهش حلالیت عناصر غذایی ضروری برای گیاه می شود و کمبود عناصری چون آهن، فسفر، روی و منگنز در گیاه مشاهده می گردد. به عنوان مثال آهن در تغذیه گیاه نقش بسیار مهمی دارد و به پی اچ خاک بسیار وایسته است. به طوری که اگر پی اچ خاک یک واحد کاهش یابد، حلالیت آهن هزار مرتبه افزایش می­ یابد.

** بنابراین در خاکهای قلیایی توصیه کودی عناصر غذایی را به صورت خاکی نمی توان داشت و بهتر است جهت جلوگیری از بروز کمبود عناصر محلول پاشی صورت گیرد.

خاکهای اسیدی

اسیدی شدن خاک یک فرآیند طبیعی است که در طول زمان در خاک انجام می شود و بر اساس نوع سنگ مادری و شرایط آب و هوایی محل و طول مدت زمانی که این سنگ­ها در معرض هوازدگی قرار داشته اند، متغیر است. پی اچ خاکهای فوق اسیدی معمولا کمتر از 5 – 4/5  است که در این حالت، حلالیت عناصر مثل آهن، آلومینیوم و منگنز چنان افزایش پیدا می کند که گیاه دچار مسمومیت می شود.


** خاک نیز خاصیتی دارد که در برابر موادی که باعث تغییر پی اچ می شوند مقاومت میکند، این تغییر پی اچ به سختی صورت می گیرد و زمان بر است. از آنجایی که حلالیت عناصر غذایی وابستگی زیادی به پی اچ خاک دارند بهتر است انجام آزمون خاک و اطلاع از میزان پی اچ را که از ضروریات مدیریت مزارع باغ ها و گلخانه هاست در اولویت امر قرار گیرد.

فهرست