چرا و چه زمانی باید محلول پاشی انجام شود؟؟

در بسیاری مواقع کوددهی از طریق خاک و سیستم آبیاری امکان پذیر نیست و همچنین برای جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و مصرف بهینه کود و افزایش عملکرد محلول پاشی توصیه می­ گردد.

چرا باید محلول پاشی کنیم؟

 • گاهی اوقات گیاه نیاز فوری به عنصر یا عناصر غذایی جهت رفع کمبود آن دارد.
 • شرایط خاک از لحاظ ph (اسیدی یا قلیایی بودن خاک)، رطوبت کم یا زیاد و دما بالا یا پایین و … مناسب نباشد.
 • عناصر غذایی از دسترس ریشه خارج می شود.
 • گیاه توانایی جذب عناصر غذایی را از طریق ریشه ندارد.

در مواقعی که حالت های بالا رخ می­ دهد بهتر است محلول پاشی انجام شود.

به عنوان مثال با وجود اینکه میزان کلسیم در خاک زیاد است اما کمبود آن در بسیاری از گیاهان مشاهده می­شود. به دلیل اینکه عنصر کلسیم بزرگ است و تحرک آن درون اندام های گیاه بسیار کم و جذب آن از ریشه مشکل است. اما اگر همین عنصر به صورت کمپلکس (کلات) با اسید آمینه ها باشد (کود اسید آمینه دار)، اسید آمینه مانند چنگک عنصر کلسیم را می­ گیرد و بدون آسیب به غشای سلولی آن را وارد فضای داخل سلول می­ کند و کمبود گیاه را برطرف می­ کند. در نتیجه توصیه می­ شود کلسیم به صورت محلول پاشی بروی برگ و میوه صورت پذیرد.

زمان مناسب برای محلول پاشی چه وقت است:

 • بهترین زمان اوایل صبح می باشد. زیرا به دلیل باز بودن روزنه ها نفوذ و جذب مواد غذایی افزایش می­یابد.
 • قبل از غروب آفتاب.
 • بلافاصله قبل یا بعد از آبیاری محلول پاشی شود تا گیاهان به دلیل تشنگی دچار تنش کم آبی نشوند.
 • زمانی که هوا ابری است از محلول پاشی خودداری شود.
 • در زمان بارندگی به دلیل شسته شدن مواد غذایی محلول پاشی نشود.
 • در ساعات گرم محلول پاشی نشود زیرا در دماهای بالا جذب کاهش می­یابد و حتی ممکن است گیاه دچار تنش و سوختگی شود.
 • زمان وزش باد خودداری شود.
 • در شب به دلیل بسته بودن روزنه ها نباید محلول پاشی کرد.
فهرست