آمینو کمپلکس چیست؟ چرا آمینو کمپلکس؟؟

آمینو کمپلکس چیست؟

کودهای آمینو کمپلکس، کودهایی هستند که در سنتز آنها از اسید آمینه های طبیعی استفاده می شود. در واقع، اسید  آمینه ها همانند چنگک، عنصر غذایی مورد نظر را با پیوند به نسبت قوی در برمی گیرد. اسید آمینه ها علاوه بر برقراری پیوند با عناصرغذایی مورد نظر و افزایش قابلیت جذب عنصر توسط گیاه، دارای نقش کلیدی در فرآیندهای مختلف داخل گیاه از جمله تولید پروتئین هستند. اسید آمینه ها از اجزای بنیادی در مراحل آغازین سنتز پروتئین ها هستند و با تأثیرگذاری مستقیم بر آنزیم ها، جذب عناصر توسط گیاه را افزایش می دهند.

چرا آمینو کمپلکس؟

اسید آمینه در ترشحات ریشه گیاهان وجود داشته و یکی از مهمترین نقش آنها متحرک کردن عناصر کم مصرف از طریق کمپلکس کردن می باشد. اسید آمینه ها علاوه بر این که از قدرت بالای کمپلکس کنندگی عناصر غذایی برخوردار هستند، به عنوان منبع تغذیه نیتروژن برای گیاه نیز محسوب می شوند.
بنابراین آمینو کمپلکس های تولید شده با در برداشتن برخی عناصر غذایی ضروری به همراه آسید آمینه ها، سبب جذب سریع و بسیار موثر عناصر غذایی ضروری شده و از این طریق باعث
  • افزایش حجم ریشه و اندام های هوایی،
  • تسریع فعالیت هورمون های گیاهی،
  • افزایش مقاومت گیاه به شرایط نامساعد محیطی،
  • افزایش وزن و میزان قند میوه، بهبود کیفیت رنگ و طعم میوه
  • و در نهایت بهبود سلامت انسان خواهند شد.
بنابر این استفاده از آمینو کمپلکس ها به منظور غنی سازی محصولات کشاورزی ، از نظر عناصر کم مصرف، از موثرترین و کم هزینه ترین راه کارهای رفع سوء تغذیه عناصر کم مصرف در گیاهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه است.
فهرست